Обединено училище ''Христо Ботев'' - с. Баница

Обединено училище „ Христо Ботев” – село Баница, област Враца е успешен пример за средищно училище, в което се обучават ученици от селата Баница, Оходен, Мраморен и Голямо Пещене , които се чувстват като в свой дом.