ПГТ "Коста Петров"

ПГ по транспорт „Коста Петров” е държавно професионално училище, което приема за обучение ученици след завършено основно образование в следните направления.