СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Криводол

В СУ „Св.св.Кирил и Методий“гр.Криводол, обл.Враца се обучават 311 ученика в 15 паралелки от 1 до 12 клас, ефективна целодневна организация – 6 ЦДО. Конкурентноспособно средищно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация и условия за изяви в Кръжок  Приложни изкуства, Мажоретен състав, Клуб  Млад родолюбец, Еко- клуб  Ние сме бъдещето, изработване на новогодишни и великденски предмети с участие на родители и организиране на базар. Съвместно с библиотеката и читалището на община Криводол се организират тържества, детски утра, четения, презентации и приложни изкуства.

Учениците от 12 клас на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ провеждат своята практика в реална работна среда в кафе-ресторант „Тракийска принцеса“.Рамо до рамо с партньорите усвояват тънкостите на професията барман-сервитьор.