Обединено Училище "Св. св. Кирил и Методий"- с.Девене

В ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Девене, се обучават ученици в три професионални направления.
Учениците от VIII клас изучават две професионални направления:I. Професионално направление: „Строителство“, професия: „Строител-монтажник“,
Специалност: „Дограма и стъклопоставяне“ и
II.Професионално направление: „Хранителни технологии“, професия:„Хлебар-сладкар“,
Специалност: „Производство на хляб и хлебни изделия“
Учениците от X клас се обучават в Професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“,
Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечения“,Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“.