Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр.Враца

Професионалната гимназия  по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има сложна и богата история, чиито корени се губят някъде далеч в началото на века, когато младата българска държава все по-осезателно чувства нуждата от професионално подготвени кадри. Приемала различен облик през годините и различни наименования, професионалната гимназия винаги е била в унисон с икономическите потребности на региона.

Основна цел на обучението по професия ,,Готвач‘‘ е придобиване на знания и умения за производство на кулинарни изделия и напитки. След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да произвежда кухненска продукция, като се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, спазват санитарно-хигиенните норми, следи за наличните хранителни продукти и осигурява ритмични заявки, съхранява правилно продуктите, приготвя ястия при точно спазване на рецепти, участва при разработване на рецепти за кухненска продукция, участва в разработване на нови менюта, използва ефективно материално-техническата база. В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, умения и квалификация.

Производство на мляко и млечни продукти

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – гр. Враца е иновативно учебно заведение, в което се обучават над 300 ученици по различни специалности, една от които е „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“. По време на обучението си учениците изучават състава на млякото и технологията на производство на традиционни млечни продукти. С тази специалност учениците получават професионална квалификация чрез работа в реална работна среда във водещи фирми от бранша.

Посредничи между фирмите и клиентите, като осъществява цялостния процес на продажба, включително и по електронен път Трудови дейности: обслужване и комуникация с клиенти работа със стоки работа с документация Основни отговорности: идентифициране и посрещане на нуждите на клиентите предоставяне на подробна информация за предлаганите стоки владеене на различни техники за продажба

„Електронна търговия“ е нова и перспективна специалност, която придобива популярност. Съвременното общество все повече ще ползва услугите на интернет и електронното пазаруване. Чрез обучението по специалността се придобиват знания и умения за създаване и поддържане на електронни платформи за търговия; работа с графични програми; работа с електронен подпис и електронни пари; видовете онлайн разплащания и др. Учениците завършват професия: Организатор Интернет приложения, което им дава възможност да създават, реализират и управляват търговски си умения чрез Интернет.

Това е вид услуга за приготвяне и доставяне на храна до определено място. Но и нещо повече! В динамичното ни ежедневие кетърингът набира все по-голяма популярност, затова в тази услуга, ние, от ПГТР, съчетаваме гъвкавост в обучението, безупречно обслужване, кулинарни изкушения, радващи всички сетива.

Професия: Сервитьор-барман

Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене

Сервитьор – Това е по скоро призвание отколкото професия

На първо място един сервитьор трябва да е професионалист, за да повлияе положително на своите клиенти. Сервитьорите трябва да владеят определени подходи и умения:

1. Посреща и обслужва гостите на заведението.

2. Приема поръчките и сервира на клиентите храни и напитки.

3. Отчита оборота след приключване на работа.

4. Поддържа добър търговски вид в района, в който работи.

Бapмaнитe пocpeщaт c външния cи вид, a изпpaщaт c ĸoĸтeйли.

Бapмaнът e чoвeĸът зaд бapa, ĸoйтo пpигoтвя нaпитĸитe и знae, ĸaĸ дa ги cмecвa тaĸa, чe дa ce пoлyчи нeпoвтopим вĸyc. Когато ycпee дa пocтигнe тoвa, тoй cтaвa нeзaмeним зaд cвoя бap и изгpaждa престижа нa зaвeдeниeтo, в ĸoeтo paбoти.

Бapмaнът тpябвa дa знae нaчинa нa пpoизвoдcтвo нa вcяĸa нaпитĸa: cъдъpжaниe нa aлĸoxoл, нa зaxap, вĸyca и цвeтa нa вcичĸи cпиpтни нaпитĸи и лиĸьopи, ĸaĸтo и дa пoзнaвa paзличнитe видoвe биpa и винo.

Барманът е “душата” на едно заведение!

Търговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги между предприятието, в което работи, и други търговски обекти, предприятия или физически лица. Той информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката им, като използва рекламни материали – каталози, проспекти, брошури и др. Поддържа постоянен контакт с клиентите: приема поръчки по телефон, факс и електронна поща; обработва ги; изготвя оптимален териториален и времеви график; осъществява доставката на стоката/услугата. Проучва търсенето и предлагането на различни видове продукти или услуги, включително дейността на конкурентите, и подготвя справки за прекия си ръководител. Подготвя всички документи (оферти, договори, допълнителни споразумения, анекси и др.), свързани с продажбата на продуктите и услугите.

В Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство се изучава специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения от професия Ресторантьор. В тази специалност придобиваме знания и умения в областта на кулинарното изкуство, усвояваме умения за решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с високите стандарти на обслужването. Придобитите теоретични знания затвърждаваме в часовете по учебна и производствена практика – в училищните учебни кухни, учебния ресторант и на реални работни места. Развитието на нашия и международния туризъм изисква млади и способни кадри в областта на ресторантьорството, затова обучението по тази специалност ни прави конкурентноспособни и търсени специалисти на трудовия пазар