Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“гр.Козлодуй

Какво предлага професионалната гимназия по ядрена енергетика?

1 Придобиване на знания в специализирани области.
2 Учат се дисциплини,които реално се търсят.
3 Залага се на практически умения.
4 Предоставяне на стипендии от АЕЦ”Козлодуй”ЕАД за ученици от специалност „Ядрена енергетика” – дуално обучение .
5 Подкрепа от държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за ученици от специалност „Управление на радиоактивни отпадъци”.
6 Получавате диплома за Средно Образование след положени успешно държавни зрелостни изпити.
7 Получавате свидетелство за професионална квалификация – трета степен техник на компютърни системи техник на енергийни съоръжения и системи електротехник .
8 Общежитие за ученици от други населени места.