Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин"гр.Враца

Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца обучава ученици от 8 – 12 клас в сферата на строителството, фризьорството, шивачество

Строителството е професията, която изгражда заобикалящата ни среда – там, където протича животът ни, където работим, почиваме, спортуваме или творим.Тя е от изключителна важност за хората.Строителството се развива с бурни темпове и в тази професия ще имате възможност да се запознаете с най-модерните новости, технологии, техника, машини, материали и оборудване.Строителната професия създава възможност за сигурна, дългосрочна заетост. Строителните фирми полагат усилия да задържат своите добри специалисти, защото квалификацията и опитът са от изключителна ценност в този сектор.

Специалността  „Бутикови облекла”, професия   „Модист”, Професионално направление,  „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи” е нова за страната. Предложената специалност е с придобиване на трета степен на професионална квалификация. Професията не се изучава в друго училище в Област Враца. Специалността „Бутикови облекла“, за разлика от традиционните специалности на професионалната гимназия е всеобхватна – включва целия процес от дизайна на облеклото, конструирането, моделирането, до технологичните операции, свързани с изработването на дрехата. Специалността е изключително креативна, с потенциал да стимулира учениците в творчество и новаторство.

Дизайнът е многопрофилна професия която се занимава, в която се прилагат креативни и технологични решения за да отговаря крайният продукт на три критерии:Функционалност;Безопасност;Естетическа привлекателност.
От дизайнерите се очаква:
Планиране на пространство, форми, работа с светлина и тъмнина
Софтуерни приложения на 2D компютърно проектиране (CAD)
Поведенческа психология и комуникация
Здраве и безопасност
Текстил, материали, свойства, качества, устойчивост.
Мебелно проектиране и производство
Цветообразуване
Бюджетиране и съставяне на икономически реализируеми планове
Строителство, норми технологии.
Както във всяка една професия, ако искаш да си добър и успешен, трябва да имаш усет към материята, да го правиш с любов, за да си по-креативен и да боравиш с голям инструментариум от програми, умения и знания.