ППМГ „Акад. Иван Ценов“гр.Враца

Стилът в образованието е девизът на едно от най-реномираните училища в България. По постижения ППМГ Враца успешно се конкурира със сродните гимназии от други градове, което се доказва с резултатите от балканиади, национални състезания и олимпиади по математика, физика, химия и биология, както и в областта на хуманитарните дисциплини, изкуствата и спорта.

В паралелката „Приложен програмист“ се обучават 26 ученици,които мечтаят за модерна и престижна професия в областта на компютърните науки.Успешно преминаха участията им в мероприятията от Европейската седмица на програмирането,етикет на социалното общуване,национален медал за технологии и иновации,облак от думи,компютърна периферия,компютърни мрежи.
Обучението в паралелката „Приложен програмист“ на ППМГ Враца е гаранция за успешен прием във ВУЗ и реализация във фирми,които проектират и произвеждат програмни продукти,поддържат и обслужват информационни системи.

,