ПТГ "Никола Й. Вапцаров"гр.Враца

Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ е училище с над 95-годишна традиция в професионалното образование. 

В училището се обучават 385 ученици от 37 

квалифицирани педагогически специалисти по 7 специалности в областта на техниката и новите технологии.

Изградена е съвременна материално-техническа база за общообразователна и професионална подготовка.

 

Създаване на приложения за компютри и мобилни устройства;

Разработване на уеб сайтове, мобилни и десктоп приложения, бази данни и анимация;

Тестване, внедряване и настройка на приложения според изискванията на клиента;

Разширено изучаване на английски език;

Практика в реална работна среда в софтуерни компании, базирани в гр. Враца


Асемблиране на компютърни системи;

Инсталиране на системен и приложен софтуер;

Диагностика и ремонт на компютърни системи;

Изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи;

Умения за работа с MS Office пакет, програмиране и създаване на Интернет страници.

Разширено изучаване на английски език.

Устройство и принцип на действие на основните възли в автомобилите; Диагностика и контрол със съвременни уреди и стендове; Техническо обслужване и ремонт на автомобили; Правоспособност за управление на МПС, категория „В“.

Mеханични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения). Електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси). Информационни системи (компютърно програмиране и моделиране, CAM/CAD системи, компютърен софтуер). Интернет технологии и др.

Искаш да създаваш електронни устройства и системи? Започни с Промишлена електрониката. Тя ще ти отвори пътя към високите технологии и ще работиш една от професиите на бъдещето.