Средно училище "Христо Ботев"гр. Козлодуй

Училище с 70-годишен опит в областта на образованието; Наследник и продължител на Ботевата родолюбива традиция; Едно от водещите профилирани училища в общината, гарантиращо успешна професионална реализация на своите възпитаници; Носител на новаторски дух и традиционните национални ценности;