Средо училище "Отец Паисии" гр.Враца

СУ “Отец Паисий” град Враца е основано през 1984 г. Единственото профилирано училище по изкуствата в Северозападна България, и е едно от водещите в страната от този род училища. В него се обучават ученици по музика, изобразително изкуство и хореография от 1 до 12 клас. Основно образование са завършили над 2000 ученика, а средно образование 1000 ученика, по-голямата част от тях продължават образованието си във ВУЗ след което успешно се реализират по изучаваните профили.

Паралелката е разкрита в училището от учебната 2018/2019 година. Срокът на обучение е 5 години (8-12 клас). Учениците изучават изкуството на танца в часовете за теория по професията и овладяват богатото разнообразие от български танци в часовете за учебна и производствена практика. Преподаватели са изявени хореографи, ръководители на танцови формации и школи. Партньор на училището за тази професия е читалище „Развитие“- Враца. След завършване на средно образование учениците могат да продължат професионалната си образование във ВУЗ, както и да реализират собствени творчески инициативи.