СУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Бутан

Училището предлага

обучение по чужди езици и информационни технологии / ЗП, ЗИП и СИП / СИП – приложни изкуство, лека атлетика, БЕЛ, народни танци; участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници; целодневна организация на учебния процес, включваща безплатна закуска и обяд;