СУ "Христо Ботев"гр.Оряхово

През 1914 г. се създава Оряховската смесена гимназия,а през 1974 г. е завършено и влиза в експлоатация новото крило на училищната сграда. През учебната:

  • 1997/ 1998 г. е открита първата паралелка профил Хуманитарен със засилено изучаване на английски език след 7 клас;
  • 2003/ 2004 г. започва обучението си първият випуск на паралелка профил Технологичен -Туризъм след завършен 8 клас;
  • 2011/ 2012 г. започва обучението си първият випуск на паралелка с професия Техник в лозаровинарството, специалност Лозаровинарство след завършен 8 клас;
  • 2019/ 2020 г. започва обучението си първият випуск на паралелка с професия Машинен техник, специалност Машини и ситеми с ЦПУ след завършено основно образование

Средно училище „ Христо Ботев ”, гр. Оряхово е учебно заведение с професионални паралелки, което предоставя подготовка в сферата на икономиката и информатиката, стреми се да бъде признато като такова училище и се ползва с доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона.

Учениците в тази специалност изучават:

интензивно английски език и втори чужд език програмиране икономически дисциплини интернет и електронна търговия

Получават знания и практически умения за:

работа с компютърни приложни програми функционални приложни програми WEB дизайн работа в сферата на икономиката, комуникациите и информационните технологии

Средно училище „ Христо Ботев ”, гр. Оряхово е учебно заведение с професионални паралелки, което предоставя подготовка в сферата на машиностроенето, стреми се да бъде признато като такова училище и се ползва с доверието на стопанските организации – потребители на кадри и обществеността в региона.

Учениците в тази специалност изучават:

техническа механика;

техническо чертане;

технология на машиностроенето;

металорежещи машини и инструменти;

проектиране с приложни програмни продукти;

машинни елементи

Получават знания и практически умения за:

управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;

за шлосерски операции;

за поддържането и ремонта на металообработващите машини;

за организиране и управление на машиностроителното производство