Обединено училище “СВ.Климент Охридски”с.Тишевица

В ОбУ „Св. Климент Охридски “ с. Тишевица се обучават  ученици в професионални направления  „Производствени технологии- текстил,облекло, обувки и кожи“ и „Хранителни технологии“, с които ще ви запознаем.

Учениците от професионално направление „Производствени технологии- текстил,облекло, обувки и кожи“ представят технологични процеси за изработване на свивки, изработване на поли, както и представят готовото изделие.

Учениците от професионално направление „Хранителни технологии“ показаха знания и умения за приготвяне на „Баклава“ и различни видове сиропи.