СУ "Васил Воденичарски", с. Хайредин.

В СУ ,,Васил Воденичарски“-с. Хайредин се обучават ученици от селата Махайлово,Манастирище,Рогозен,Бързина,Лефчево,Бели брод,Бутан,Крива бара,Липница и Софрониево.Броят на учениците е сравнително постоянен, в интервала от 212 до 220 ученици.Учениците са основно от семейства на безработи хора в трудоспособна възраст и възрастни хора- пенсионери.